I Danmark er der mange forskellige muligheder for at få hjælp, når man står i en økonomisk utryg situation. Dette skyldes selvfølgelig den enorme velfærdsstat, som hele det danske samfund er bygget på. Det er helt fantastisk, og det er de færreste danskere, der havde lyst til at være helt fri for velfærdsstaten, den er trods alt en stor del af de danske værdier. Dog kan alle de forskellige ydelser og muligheder til tider også skabe en hel del forvirring. Det første møde af forvirring man har med det danske system er, når man som 18-årig skal søge om SU. På trods af ambitionen om at gøre denne så let tilgængelig som muligt, kan det fortsat virke problematisk og kompliceret for nogen at skulle finde hoved og hale i dette.

På trods af at a-kasse som sådan ikke er en egentlig del af velfærdstaten, så er a-kassen fortsat et barn af de værdier, der hersker i velfærdstaten. A-kassen fungerer som en form for støtte til velfærdstaten, når denne ikke rækker. A-kasse står for arbejdsløshedskasse, hvilket også på sin vis forklarer, hvad dette koncept hovedsageligt går ud på. Det fungerer som en form for ekstra tryghed i tilfælde af arbejdsløshed. Det kan dermed også sammenlignes med en form for forsikring mod arbejdsløshed, hvor man kan få udbetalt flere penge end ved for eksempel kontanthjælp. Men der er også andre ydelser, der forbundet med a-kassen, som både omhandler det at være arbejdsløs, men også andre ting. Der er for eksempel mulighed for feriedagpenge og efterløn, hvilke begge også er en udvidelse af velfærdsstaten. I forhold til arbejdsløshed er der også mulighed for, at man kan få nogle vejledende samtaler, der kan styrke ens mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Din a-kasse skal tilpasse dit erhverv

Der findes ualmindeligt mange a-kasser, der er i Danmark 26 a-kasser, der er godkendte af staten. Når man skal finde den rigtige a-kasse, er det vigtigt at kigge indad på ens eget erhverv. De forskellige a-kasser er nemlig tilpasset de forskellige erhverve. Derfor er der nogle, der er tilpasse akademikere, og andre der er tilpasset skolelærer. Det er på sin vis praktisk, da man vil få en langt mere tilpasset service, hvis man vælger en a-kasse, der er bygget op omkring ens erhverv.

Den respektive a-kasse er ofte forbundet med en fagforening

En af de koncepter, der ligger til grund for Danmarks velfærdsstat, er fagforeninger. Ofte vil man opleve, at ens a-kasse er forbundet med en fagforening. Disse to har i princippet også meget med hinanden at gøre. Denne forbindelse forklarer også langt hen af vejen grunden til, at også a-kasser er tilpasset et bestemt erhverv. Derfor er det første man skal gøre, når man skal finde sig en a-kasse, at kontakte sin fagforening for at høre, om de har en tilhørende a-kasse.